Per una sanitat pública, universal i de qualitat

La OCU analitza i compara les mascaretes dels supermercats i diu quines son les millors.

La OCU analitza i compara les mascaretes dels supermercats i diu quines son les millors.

Compleixen la seva funció les màscares? Són eficaços les higièniques o quirúrgiques de venda en supermercats? Són capaços les màscares tèxtils rentables d’estar a l’altura i protegir els usuaris? Valorem en el laboratori la seva capacitat de filtració i respirabilidad, entre altres criteris. Així vam fer l’estudi.

L’anàlisi en el laboratori
Hem analitzat màscares quirúrgiques i higièniques, d’un sol ús i reutilitzables, tant per a nens com per a adult. Es tracta de productes que es poden adquirir en diferents tipus d’establiments: supermercats, grans superfícies i magatzems, botigues de marques, compra en línia…

Comparamos mascarillas higiénicas y quirúrgicas

Màscares quirúrgiques. Són un producte sanitari, que estava regulat abans de la pandèmia de COVID-19. Poden ser de diversos tipus, per a la població general recomanen les de tipus I, les més senzilles. Aquestes són les màscares que haurien d’usar les persones que sospiten o ja saben que estan infectades, També hi ha màscares quirúrgiques tipus II i IIR, recomanades en principi per al seu ús per personal sanitari. Les màscares quirúrgiques tipus II, en principi, són recomanades per al personal sanitari, malalts, etc. Totes les màscares quirúrgiques són d’un sol ús.

Màscares higièniques. No són un producte sanitari. La categoria de màscares higièniques s’ha creat arran de la pandèmia de COVID-19, davant la necessitat de suplir la manca de màscares quirúrgiques amb productes que oferissin estàndards de qualitat equivalents quant a eficàcia de filtració. Aquestes màscares estan indicades per a ús per la població general. Les màscares higièniques poden ser:
d’un sol ús (responen a la norma UNEIX 0064),
reutilitzables (rentables), per a les quals s’ha desenvolupat la UNEIX 0065.
Hem analitzat tots dos tipus de màscares, 10 d’un sol ús (quirúrgiques i higièniques) i 20 reutilitzables.

A més, dins de les 30 màscares de l’estudi hi ha 9 màscares infantils pensades per al seu ús per nens, adaptades a la seva grandària i necessitats.

Quins criteris valorem?

Eficàcia de filtració

L’ús de màscares té com a finalitat impedir la projecció de gotetes i aerosols contaminats amb virus per persones contagiades.

La capacitat de filtració de les màscares quirúrgiques i higièniques ocorre en tots dos sentits: en l’espiració (que és el que es mesura) evita la propagació del virus, que és l’objectiu primari que es busca amb l’ús d’aquesta mena de màscares. Però també ho fa en la inspiració, amb el que la màscara actua com una barrera per a dificultar que respirem els virus que puguin emetre altres persones.

El principal objectiu del nostre estudi ha estat mesurar l’eficàcia filtrant del teixit de les màscares quirúrgiques i higièniques a l’hora de retenir les partícules d’aerosol creades en una atmosfera artificial (“Eficàcia de Protecció Bacteriana” o BFE).

Les gotetes que projectem tenen una grandària que va des de les 0,5 fins a les 15 micres, encara que poden ser majors (de fins a 100 micres). Les gotetes majors cauen abans, i es dipositen sobre les superfícies pròximes o aconsegueixen a les persones situades a curta distància, en el que constitueix el  principal mecanisme de contagi de la COVID-19. No obstant això, la transmissió a major distància mitjançant aerosols, gotetes petites que permanencen més temps en l’aire, també pot ocórrer. No hi ha encara un consens científic sobre el que suposen en el total dels contagis.

En la nostra anàlisi per a mesurar l’eficàcia de filtració:

  • Es fa circular un aire amb gotes d’aerosol de 3 micres de mitjana (0,003 mm), carregades de bacteris per un conjunt de cilindres perforats com un colador amb orificis cada vegada més fins. Aquestes gotes representen la fracció més lleugera de les gotetes que s’emeten naturalment en parlar, esternudar o tossir.


Entre els cilindres es col·loquen plaques Petri on creixeran les colònies de bacteris que quedin retingudes en cadascuna d’aquestes zones segons el seu diàmetre.
Una vegada col·locades les plaques Petri i els filtres respectant l’ordre de la grandària dels orificis es col·loca la màscara en la part superior amb la cara interna cap amunt per a fer passar a través d’ella l’aerosol carregat de bacteris.


En les plaques Petri es comptaran la quantitat de colònies de bacteris que apareixen a conseqüència que no han estat filtrades per la màscara.
Una prova en buit sense màscara determina la quantitat màxima de colònies que es poden formar i les que resulten amb la màscara col·locada en el seu lloc mesuren per referència al màxim el grau de filtració.
Considerem que una eficàcia de filtració del 98% (la que la norma exigeix per exemple, a les màscares quirúrgiques tipus II i IIR) és molt bona, i del 90% (la que la norma espanyola exigeix a les màscares higièniques reutilitzables) és bona. En un acord europeu dels organismes de normalització de va establir un valor de 70% com a mínim acceptable.Respirabilidad

La respirabilidad és un altre paràmetre fonamental de la nostra anàlisi: el que amb ell es valora és la possibilitat que l’usuari respiri bé amb la màscara posada. La respirabilidad es determina mesurant la diferència de pressió que és necessària perquè s’estableixi un flux normal d’aire de respiració.

En el laboratori, la màscara se situa en un anell de metall enmig de dos blocs rígids pels quals es fa passar l’aire a pressió que circula pels tubs negres i es mesura la pressió que existeix abans i després de la màscara per a establir un flux de 8 l/min de l’aire, similar a la respiració. La pressió es mesura en els tubs transparents.

  • Es considera que una diferència de pressió de fins a 40 pascals permet respirar amb folgança a l’usuari, i és el que indica la norma de màscara quirúrgiques.
  • La norma de màscares higièniques permet un valor més alt, de fins a 60 pascals.

Altres aspectes
A més, en la nostra anàlisi de màscares hem revisat altres qüestions que també influeixen en la seva qualitat i eficàcia:

L’ajust i dimensions de les màscares.
La resistència de l’arnès, a vegades el punt feble de les màscares.
L’etiquetatge i instruccions d’ús.


Màscares higièniques que filtren més del 98%

Les d’un sol ús, molt eficaces i a més, assequibles

 

Analitzem 30 màscares higièniques i quirúrgiques, tant d’un sol ús com reutilitzables, i tant per a nens com per a adults. La majoria de les màscares higièniques d’un sol ús superen el 98% de filtració, tant com les quirúrgiques de major protecció… i ho fan a un preu molt assequible, la qual cosa les converteix en una opció molt recomanable per a la població general.

L’obligatori l’ús de màscares. Tots, nens i majors, hem d’usar-la cada vegada que sortim de casa, perquè és un element imprescindible per a mantenir a ratlla la transmissió del virus.

En plena tercera ona, s’ha suscitat la polèmica sobre quin és el millor tipus de màscara, si és suficient recórrer a una màscares higiènica o si cal usar màscares “mèdiques”, quirúrgiques o tipus FFP2 per a estar ben protegits. La veritat és que, amb dades objectives a la mà, cada persona pot usar la màscara homologada que prefereixi, la que els resulti més còmoda i més útil… amb total tranquil·litat perquè la nostra última anàlisi de màscares higièniques (i quirúrgiques), tant d’un sol ús com reutilitzables, infantils i d’adults, revela que són majoria les màscares que filtren amb escreix, superant el 98%, estant al mateix nivell en aquest aspecte que les màscares quirúrgiques tipus II.

Màscares per a protegir

Les màscares no sols són per a protegir-nos, sinó també per a protegir als altres, evitar que puguem contagiar a ningú en les primeres fases de la infecció, quan encara desconeixem que la podem transmetre. Portar ben col·locada una bona una màscara homologada s’ha revelat com una de les millors maneres de frenar la transmissió del virus.

Gran varietat de màscares

Sabem que no totes les màscares són iguals, que hi ha màscares i màscares… però el que molts no saben és que, al contrari dels que alguns suposen o volen donar a entendre, hi ha màscares higièniques, senzilles i assequibles, amb una eficàcia de filtració equivalent a màscares mèdiques, però amb l’avantatge del seu menor preu i major respirabilidad.

Els usuaris poden triar diferents tipus de màscares:

  • Màscares higièniques d’un sol ús per a la població en general amb un nivell de filtració > 95%, equivalent a les quirúrgiques. En la majoria dels casos, com revela la nostra anàlisi, aquests productes ronden o superen una filtració del 98%, la qual cosa s’exigeix per a les màscares quirúgicas tipus II.
  • Màscares quirúrgiques d’un sol ús, tipus I o tipus II, d’ús preferent per persones contagiades i sanitaris, encara que el seu ús és també estès entre la població general.
  • Màscares higièniques reutilitzables, tèxtils o no, amb un nivell de filtració > 90%. Permeten diverses rentades sense comprometre la seva eficàcia, generen menys residus i té l’avantatge d’adaptar-les als nostres gustos.
  • Màscares filtrants de protecció FFP2, o FFP3, que formen part dels anomenats EPI (Equips de Protecció Individual). Es recomana el seu ús per part de cuidadors i convivents amb persones infectades, sanitaris que treballen en entorns de risc i alguns usuaris especialment vulnerables (persones immunodeprimides, per exemple).
Filtrat i respirabilidad, determinants
La qualitat i eficàcia d’una màscara es valora a partir de diferents aspectes. Hi ha dos especialment determinants: l’eficàcia de filtració i la respirabilidad. Tots dos són fonamentals per a la qualitat d’una màscara, i perquè sigui capaç de complir amb la seva missió de protegir i frenar la transmissió dels virus.

Mes del 98% de filtració

Les màscares higièniques d’un sol ús i les quirúrgiques tipus I han de superar el 95% de filtració de partícules. No obstant això, aquest límit en les quirúrgiques tipus II ascendeix al 98%: aquest és el llistó que hem usat per a seleccionar els productes de millor qualitat: valorem molt bé les màscares que superen el 98%, i la veritat és que, de 10 màscares d’un sol ús analitzades (8 d’adults i 2 infantils), 8 obtenen la millor nota en filtració.

Quant a les màscares reutilitzables, per norma han de filtrar un 90%, si bé perden eficàcia amb les rentades. Excepte una màscara tèxtil d’Adidas, que queda molt per sota de la norma, les màscares reutilitzables superen el que s’espera d’elles, i moltes ho fan amb escreix, arribant al 95% d’eficàcia de filtració… encara que queden lluny de les millors d’un sol ús, que protegeixen més i millor.

Apostem per la respirabilidad
La respirabilidad és fonamental: si la màscara no ofereix un bon valor de respirabilidad, serà més incòmoda de portar, provoca sensació d’ofec en l’usuari i com a resultat la hi ajustarà pitjor i la tocarà més, amb el consegüent risc. Tan important com portar sempre la màscara és portar-la ben posada: ben ajustada al rostre, cobrint el nas i laterals…
Nens ben protegits

El virus no entén d’edats. És cert que els més afectats solen ser persones adults, sobretot persones majors, però els nens poden contagiar-se i contagiar, i és important que vagin ben protegits, amb màscares ajustades a la seva grandària i a les seves circumstàncies. Hem inclòs en la nostra anàlisi 9 màscares per a nens, d’un sol ús i reutilitzables.

Insistim: la respirabilidad ens sembla un criteri fonamental, més encara en els més petits: si el nen no se sent capaç de respirar acceptablement amb la màscara, rebutjarà portar-la o ho farà malament: això ens porta a penalitzar als models que no ofereixen una respirabilidad acceptable, com la màscara infantil Marbik de Decathlon.

Quines són les millors màscares?
Si vols una màscara d’un sol ús
Màscares higièniques no reutilzables Deliplus (Mercadona)
Es tracta d’una màscara higiènica de 3 capes que compleix els requisits de la norma UNEIX 0064. Es presenta en un paquet de 10 ud, que costa 1,5 euros (cada màscara surt per 0,15 euros)Destaca per la seva molt bona eficàcia de filtració arribant al 99%. A més ofereix una bona respirabilidad i el seu etiquetatge és correcte. Pel seu bon preu i immillorables resultats és la Millor de l’Anàlisi i una de les Compres Mestres.Bergner (Carrefour) Màscara facial higienica no reutilitzable KI 8501-1
És una màscara higiènica de 3 capes que compleix els requisits de la norma UNEIX 0064. Es venen en paquet de 10 un. La seva eficàcia de filtrat és del 98% i presenta un preu molt atractiu: 1,5 euros el paquet, la qual cosa fa que costi 0,15 euros cada màscara, la qual cosa la converteix en una Compra Mestra.

Jiangsu Excellence (Lidl) Màscara d’un sol ús
Aquesta és una màscara quirúrgica tipus IIR, un producte sanitari amb norma EN 14683. Molt recomanable en cas d’estar contagiat o sospitar-ho. S’embeni en paquet de 10 unitats, i el preu és de 0,15€ la unitat, que correspon a 1,45€ el paquet. És una Compra Mestra.

IntelMask (Aldi) Màscara quirúrgica d’un sol ús
Aquesta és una màscara quirúrgica tipus I un producte sanitari amb norma EN 14683. Recomanada en cas d’estar contagiat o sospitar-ho Es venen en un paquet de 10 unitats a 1,45 euros, amb el que la unitat costa 0,15d. Compra Mestra.

Si prefereixes una màscara reutilitzable
Belpla (Consum) Màscara higiènica multicapa 25 rentades
És una màscara reutilitzable de tres capes que compleix amb la norma UNEIX 0065. S’embeni en un paquet de 5 un. amb bons resultats després de les rentades, la qual cosa permet usar-la amb tranquil·litat i generar menor quantitat de residus. El seu respirabilidad és només acceptable.

El preu del cost de cada màscara és d’1 euros, però pot usar-se (rentar-se) 25 vegades, el seu preu unitari és de 0,04€.

Si busques màscara per a nens
Màscara infantil Deliplus (Mercadona)
Es tracta d’una màscara higiènica de 3 capes que compleix els requisits de la norma UNEIX 0064-2 infantil. Es presenta en un paquet de 10 un.

És molt bona eficàcia de filtració arribant al 99%, i també el seu respirabilidad. És la Millor de les Analitzades en aquesta categoria, i una Compra Mestra

WDX Màscara higiènica rentable reutilitzable
Es tracta d’una màscara higiènica reutilitzable infantil de 2 capes que compleix els requisits de la norma UNEIX 0065. Permet 50 rentades a 60 °C, però també recomana la rentada a menor temperatura mitjançant l’ús de productes viricides. Destaca per la seva bona respirabilidad, important per a tots, i especialment per als nens.

Màscara higiènica reutilitzable infantil Aldi
És una màscara reutilitzable infantil de 2 capes que compleix amb la norma UNEIX 0065. Permet 40 rentades amb bons resultats el que dóna un preu de cost de 0,04 euros per ús. La seva eficàcia de filtració és bona és del 91%, però la respirabilidad és només acceptable.

El cost de les màscares

Els qui aposten per màscares reutilitzables, normalment tèxtils, ho fan bàsicament per dos criteris:
*Evitar generar un excés de residus.
*Optar per una alternativa, ademas de sostenible, econòmica.

És cert que les màscares que pemiten diversos usos són més sostenibles des del punt de vista mediambiental, però també el que és que presenten una eficàcia de filtració significativament menor, i que això empitjora a mesura que se succeeixen les rentades. Tots els models superen el que estableix la norma, però realment un 95 o 98% de filtració és un valor millor.

D’un sol ús i reutilitzables, preus mitjans similars

 

el que respecta al preu, si bé en un primer moment la diferència era molt cridanera, això ja no és així: la baixada del preu de les màscares d’un sol ús, quirúrgiques i higièniques, fa que ara sigui possible tenir una màscara de gran qualitat per menys de 0,15 euros.

Els preus mitjans de les màscares d’un sol ús són d’uns 0,2 en el cas de les higièniques, i 0,3 euros per a les quirúrgiques, la meitat del preu màxim legal.

En el cas de les reutilitzables, el preu mitjà per ús, segons les dades del nostre estudi, també ronda 0,2 euros… encara que hi ha opcions més econòmiques.

Recórrer a màscares FFP2 sali més car, perquè el preu mitjà per unitat d’aquestes màscares és d’uns 1,5 euros.

Almenys 13 euros al mes per càpita

Al cap dels dies, de les setmanes, multiplicat pels membres de la família … l’ús de les màscares suposa una despesa. És cert que ara és més ajustat del que era fa uns mesos, però la veritat és que la despesa mensual mitjà en màscares, per a algú que les porti diàriament almenys 8 hores és com a mínim de 13 euros per persona. Recórrer a les màscares FFP2 suposa molt més.Des d’OCU no podem deixar d’insistir en la importància d’assegurar que tots els usuaris poden tenir màscares assequibles i bones a la seva disposició, perquè ningú pot estar desprotegit per no poder costejar la màscara que necessita.

Font: OCU.org