Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/194/2021, de 18 de gener

RESOLUCIÓ SLT/194/2021, de 18 de gener, per la qual es convoca el curs per a l’obtenció del títol dediploma de postgrau en salut pública per a l’edició 2021-2022.

D’acord amb el que preveu l’article 9 del Decret 262/2018, de 4 de desembre, de reestructuració delDepartament de Salut, és competència de la Direcció General de Professionals de la Salut dirigir les polítiquesen l’àmbit de la formació en matèria de salut i del desenvolupament professional que assegurin el contínuumeducatiu, el manteniment i la millora de les competències professionals i la qualitat del sistema de salut.