Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Més Pacte de Toledo

¿Què és el Pacte de Toledo?

Al 1995 es constitueix el Pacte de Toledo, una comissió parlamentària amb l’objectiu d’analitzar l’ estat de les pensions i proposar mesures per garantir la “sostenibilitat  del sistema”.

Es tracta d’una comissió permanent no legislativa. La seva formació és obligatòria en totes les legislatures però està mancat de poder legislatiu. Té una representació de tots els grups polítics.

¿Quines són les recomanacions del Pacte de Toledo 2020?

El passat 19 de novembre 2020 al Ple del Congrés dels Diputats es van aprovar  les últimes recomanacions de la Comissió del Pacte de Toledo. Després de quatre anys i molt discretament es presentava aquest document amb 21 recomanacions que  es resumeixen en:

  1. Acabar amb el “suposat” dèficit de la Seguretat Social, després d’un bombardeig continu de missatges anunciant la imminent  fallida del sistema de pensions.
  2. Defensa del poder adquisitiu de les pensions i la seva revalorització a partir de l’IPC real amb la capciositat de que no està garantida com un dret fonamental…i per tant en qualsevol moment i qualsevol govern “de turno” pot canviar.
  3. Allargament “voluntari” de la vida laboral amb incentius i penalitzar aquella persona que decideixi jubilar-se quan li toca.
  4. Plans de Pensions Privats en el sistema públic “ Motxilla austríaca” recomanat pel Banc de Espanya. Això afectaria al conceptes actuals d’acomiadament o jubilació. Així serà impossible tenir pensions dignes en el futur. Aquesta motxilla austríaca no pot aplicar-se a un país com Espanya comparat amb altres economies del Nord i Centre d’Europa. A més a més sabent el fracàs que ha significat aquest sistema al EUA, on milers de pensionistes s’han quedat sense res.
  5. Augment dels ingressos: vinculació de les cotitzacions dels autònoms al seus ingressos reals.

Per tot això i molt més, volem deixar palès que estem totalment en contra al Pacte de Toledo i per tant a la privatització de les pensions.