Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ORDRE SLT/108/2021, de 18 de maig,

ORDRE SLT/108/2021, de 18 de maig, de modificació de l’Ordre SLT/274/2016, d’11 d’octubre, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions d’accions incloses en el Pla estratègic
de recerca i innovació en salut 2016-2020.
Mitjançant l’Ordre SLT/274/2016, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions d’accions incloses en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020, es van
establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al
finançament de les accions instrumentals que recull el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020,
amb la finalitat de fomentar la recerca i la innovació en salut a Catalunya.