Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 de maig

RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.

En un context de transmissió comunitària del virus, un dels pilars fonamentals de l’estratègia de lluita contra la
COVID-19 és l’adopció de mesures preventives i de control dirigides a afavorir el distanciament entre persones
que no pertanyen a grups de convivència estable, limitar les interaccions socials, prescindir d’aquelles activitats
no essencials que suposen un risc de contagi i evitar les aglomeracions o concentracions de persones en espais
de concurrència pública, especialment en llocs tancats. L’experiència en la gestió de la pandèmia ha evidenciat
l’eficàcia d’aquestes mesures amb l’objectiu de protegir la salut de la ciutadania, garantir el control dels brots
epidemiològics i contenir la propagació de la malaltia, així com evitar el col·lapse del sistema sanitari.
L’adopció d’aquestes mesures per les autoritats competents s’empara en la Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril,
de mesures especials en matèria de salut pública, en la resta de legislació sanitària i de salut pública, en la
legislació de protecció civil i, específicament, en el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei
18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la
COVID-19.