Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3768/2021, de 17 de desembre,

RESOLUCIÓ SLT/3768/2021, de 17 de desembre, per la qual es fa pública la composició nominal dels
tribunals corresponents a la convocatòria per a l’assignació de les funcions de cap de servei de l’Hospital
Universitari Joan XXIII de Tarragona, dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Joan XXIII-
01/17).

Continua llegint