Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3653/2021, de 7 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3653/2021, de 7 de desembre, per la qual es fa públic el Conveni de col·laboració entre elMinisteri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (INSS) i l’Administració de la Generalitat de Catalunya,mitjançant el Departament de Salut, per al control de la incapacitat temporal durant el període del 2021 al2022.En data 6 d’abril de 2021, es va signar el Conveni de col·laboració

Continua llegint

ACORD GOV/203/2021, de 14 de desembre

ACORD GOV/203/2021, de 14 de desembre, pel qual s’autoritza la modificació de l’Acord GOV/2/2021, de 12de gener, mitjançant el qual es va autoritzar l’adquisició per part del Consorci Hospital Clínic de Barcelonade la branca d’activitat sanitària resultant de l’acord d’escissió parcial de l’Hospital Plató Fundació Privada. En data 12 de gener de 2021 el Govern va aprovar l’Acord GOV/2/2021, mitjançant

Continua llegint