Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ACORD GOV/196/2021, de 7 de desembre, de modificació de l’Acord GOV/28/2019, d’11 de febrer

ACORD GOV/196/2021, de 7 de desembre, de modificació de l’Acord GOV/28/2019, d’11 de febrer, pel qual es crea i es posa en marxa l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. Mitjançant l’Acord GOV/28/2019, d’11 de febrer, es va crear i posar en marxa l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, per tal d’analitzar de forma polièdrica i des

Continua llegint