Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3731/2021, de 16 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3731/2021, de 16 de desembre, per la qual s’adjudica un lloc vacant de cap de secció del’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòriaCJ-Dr. Josep Trueta-01/2021). D’acord amb la Resolució SLT/954/2021, de 6 d’abril, de convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocsvacants de cap de secció de l’Hospital Universitari de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3730/2021, de 15 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3730/2021, de 15 de desembre, per la qual es fa pública la composició nominal delstribunals corresponents a la convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap deservei i de cap de secció de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, dependent de l’Institut Català de la Salut(convocatòria CJ-Vall d’Hebron-03/2021). De conformitat amb el que preveu la base 8

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/3729/2021, de 15 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3729/2021, de 15 de desembre, de modificació de la Resolució SLT/2664/2021, de 25d’agost, que dona publicitat a la diligència de 23 d’agost de 2021, de la Comissió Tècnica de laconvocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent de l’Institut Català de la Salut, publicada alDOGC núm. 8214, de 31.8.2020, per la qual es fan públics els resultats definitius

Continua llegint