Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/465/2021, de 19 de febrer,

RESOLUCIÓ SLT/465/2021, de 19 de febrer, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de facultatiu/iva
especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta de l’Institut Català de la
Salut (convocatòria EJ-Verge de la Cinta-01/18).

D’acord amb la Resolució SLT/2811/2018, de 30 d’octubre, de convocatòria per a la provisió de llocs vacants
de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta de l’Institut
Català de la Salut (núm. de registre de la convocatòria EJ-Verge de la Cinta-01/18), publicada al DOGC núm.
7761, de 4.12.2018;