Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

Proposició de Llei CUP

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic.