Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Proposició de Llei CUP

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic.