Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1250/2021, de 27 d’abril

RESOLUCIÓ SLT/1250/2021, de 27 d’abril, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistemade concurs específic, d’un càrrec de comandament de la Direcció General de Planificació en Salut delDepartament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/004/20).

Atesa la Resolució SLT/3314/2020, de 15 de desembre, de convocatòria per a la provisió, pel sistema deconcurs específic, d’un càrrec de comandament de la Direcció General de Planificació en Salut del Departamentde Salut (convocatòria de provisió núm. SA/004/20) (DOGC núm. 8298, de 18.12.2020);

Feu clic per accedir a 1849079.pdf