Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1516/2021, de 18 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1516/2021, de 18 de maig, per la qual es crea el Programa per a la modelització de la
informació en addiccions, del seu impacte en salut i d’avaluació de l’impacte de polítiques preventives.

El nou Pla de drogues i addiccions comportamentals per al període 2019-2023, proposa unes àrees prioritàries
d’actuació pública amb l’objectiu de reduir el consum d’alcohol i drogues i les addiccions comportamentals, la
morbimortalitat associada i els danys a tercers i a la població en general.
Aquest nou Pla, que s’ha elaborat conjuntament amb tots els actors, dona continuïtat a les accions dutes a
terme en el marc del pla anterior, recull totes les actuacions que es fan al territori per part de tots els
departaments i, al mateix temps, intenta donar resposta als nous reptes en matèria de drogues i addiccions
comportamentals, com ara l’increment dels problemes relacionats amb el cànnabis i els jocs d’entreteniment i
apostes.

Tanmateix, tot i l’esforç dut a terme durant els darrers anys per tal de sistematitzar la recollida de
dades i la producció d’informes en el marc del sistema d’informació sobre drogodependències (SIDC),
actualment encara no es disposen d’eines per al monitoratge sistemàtic de la càrrega de morbimortalitat
atribuïble, així com per a la modelització de les diferències socioeconòmiques en el consum de drogues i en les
addiccions.