Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ACORD GOV/196/2021, de 7 de desembre, de modificació de l’Acord GOV/28/2019, d’11 de febrer

ACORD GOV/196/2021, de 7 de desembre, de modificació de l’Acord GOV/28/2019, d’11 de febrer, pel qual
es crea i es posa en marxa l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista.

Mitjançant l’Acord GOV/28/2019, d’11 de febrer, es va crear i posar en marxa l’Observatori Català de la Justícia
en Violència Masclista, per tal d’analitzar de forma polièdrica i des de l’àmbit de la justícia aquest tipus de
violència.

L’Observatori, que s’integra en el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, constitueix, així mateix,
un fòrum d’anàlisi, reflexió, debat, participació i proposta d’actuació en matèries relacionades amb la violència
masclista a Catalunya i la seva erradicació, i té, entre les seves finalitats, la de promoure la comunicació i
l’intercanvi entre els operadors i els organismes i institucions implicats en aquesta matèria.