Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

Circular Catsalut hores força major COVID_des2021

CIRCULAR per la qual s’estableixen directrius entorn l’adopció de mesures excepcionals en matèria de règim de personal per fer front a la situació d’emergència sanitària derivada de la pandèmia de COVID-19.