Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3729/2021, de 15 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3729/2021, de 15 de desembre, de modificació de la Resolució SLT/2664/2021, de 25
d’agost, que dona publicitat a la diligència de 23 d’agost de 2021, de la Comissió Tècnica de la
convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent de l’Institut Català de la Salut, publicada al
DOGC núm. 8214, de 31.8.2020, per la qual es fan públics els resultats definitius de la convocatòria (DOGC
núm. 8492, d’1.9.2021).

Per Resolució SLT/2664/2021, de 25 d’agost, es va donar publicitat a la diligència de 23 d’agost de 2021, de la
Comissió Tècnica de la convocatòria única del concurs de trasllat obert i permanent de l’Institut Català de la
Salut, publicada al DOGC núm. 8214, de 31.8.2020, per la qual es feien públics els resultats definitius de la
convocatòria (DOGC núm. 8492, d’1.9.2021).

Continua llegint