Per una sanitat pública, universal i de qualitat

PARC SANITARI PERE VIRGILI ANUNCI sobre l’oferta pública d’ocupació

ANUNCI sobre l’oferta pública d’ocupació del Parc Sanitari Pere Virgili.
Anunci sobre l’oferta pública d’ocupació del PARC SANITARI PERE VIRGILI, aprovada pel Consell
d’Administració del 16 de setembre de 2021, en virtut del qual s’estableix el nombre d’efectius que es
convocaran distribuïts per llocs de treball corresponent a l’Oferta Pública Extraordinària d’ocupació 2018-2020,
amb motiu de l’ampliació del termini previst per a l’autorització i publicació dels processos, que amb caràcter
excepcional, s’ampliaren fins el 31 de desembre de 2021 segons la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, on s’ampliava el termini per aprovar i publicar l’oferta/es
extraordinària/es de processos d’estabilització temporal 2018-2020 previstes a les DDAA 29, 30 i 31 de la Llei
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018

Continua llegint