Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3590/2021, d’1 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3590/2021, d’1 de desembre, per la qual es modifica la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de
novembre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i se n’aixeca la suspensió de l’eficàcia de
determinats apartats.

En un context de transmissió comunitària del virus, un dels pilars fonamentals de l’estratègia de lluita contra la
COVID-19 és l’adopció de mesures preventives i de control dirigides a afavorir el distanciament entre persones
que no pertanyen a grups de convivència estable, limitar les interaccions socials, prescindir d’aquelles activitats
no essencials que suposen un risc de contagi i evitar les aglomeracions o concentracions de persones en espais
de concurrència pública, especialment en llocs tancats. L’experiència en la gestió de la pandèmia ha evidenciat
l’eficàcia d’aquestes mesures amb l’objectiu de protegir la salut de la ciutadania, garantir el control dels brots
epidèmics i contenir la propagació de la malaltia, així com evitar el col·lapse del sistema sanitari.

Continua llegint