Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3731/2021, de 16 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3731/2021, de 16 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3731/2021, de 16 de desembre, per la qual s’adjudica un lloc vacant de cap de secció de
l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, dependent de l’Institut Català de la Salut (convocatòria
CJ-Dr. Josep Trueta-01/2021).

D’acord amb la Resolució SLT/954/2021, de 6 d’abril, de convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocs
vacants de cap de secció de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, dependent de l’Institut Català de
la Salut (convocatòria CJ-Dr. Josep Trueta-01/2021), publicada al DOGC núm. 8383, de 9.4.2021;

Continua llegint