Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/3730/2021, de 15 de desembre

RESOLUCIÓ SLT/3730/2021, de 15 de desembre, per la qual es fa pública la composició nominal dels
tribunals corresponents a la convocatòria per a l’assignació de les funcions de llocs vacants de cap de
servei i de cap de secció de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, dependent de l’Institut Català de la Salut
(convocatòria CJ-Vall d’Hebron-03/2021).

De conformitat amb el que preveu la base 8 de la Resolució SLT/2701/2021, de 30 d’agost, de convocatòria
per a l’assignació de les funcions de diversos llocs vacants de cap de servei i de cap de secció de l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron, dependent de l’Institut Català de la Salut, publicada al DOGC núm. 8495, de
6.9.2021 (convocatòria CJ-Vall d’Hebron-03/2021),

Continua llegint