Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ACORD GOV/195/2021, de 7 de desembre

ACORD GOV/195/2021, de 7 de desembre, pel qual es crea el Programa temporal de reforç per implementar
les mesures extraordinàries per a la gestió dels fons Next Generation EU en l’àmbit dels drets socials.


La pandèmia de la COVID-19 ha tingut una gran afectació en els països de la Unió Europea i ha tingut
conseqüències econòmiques, socials i sanitàries que han derivat en una crisi sense precedents. Davant
d’aquesta situació excepcional, la Unió Europea ha impulsat respostes i mesures específiques, immediates i
extraordinàries per facilitar la recuperació de les societats europees en tots els àmbits.

Continua llegint