Twitter Instagram Youtube Facebook eMail Delegats

Escrits

Protocol LGTBI desembre 2021

PROTOCOL QUE DESPLEGA EL DEURE D’INTERVENCIÓ DE LES PERSONES QUE TREBALLEN A L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT PER FER EFECTIU L’ABORDATGE DE L’HOMOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA