Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El artículo 18 del citado real decreto prevé que las autoridades, empresas y proveedores adopten las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios. En este sentido, el

Continua llegint

Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.

La presente Ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia. La eutanasia significa etimológicamente «buena muerte» y se puede definir como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de

Continua llegint

Nova redacció article 48 de l’EBEP

Documento consolidado BOE-A-2015-11719 Per mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereix repòs domiciliari, d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produeix a la mateixa localitat, i cinc dies hàbils quan sigui ​​en distinta localitat. Quan es tracti del mort, accident o malaltia greu, hospitalització

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/785/2021, de 18 de març,

RESOLUCIÓ SLT/785/2021, de 18 de març, per la qual s’adjudiquen els llocs vacants de cap de servei i de cap secció en les institucions hospitalàries dependents de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Vall d’Hebron-01/2020). D’acord amb la Resolució SLT/2140/2020, de 4 de setembre, de convocatòria per a l’assignació de les funcions dels llocs vacants de cap de servei d’Urologia

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/784/2021, de 18 de març, de modificació de la Resolució SLT/2166/2019,

RESOLUCIÓ SLT/784/2021, de 18 de març, de modificació de la Resolució SLT/2166/2019, de 23 de juliol, per la qual es fa pública la composició nominal dels tribunals corresponents a la convocatòria per a la provisió de llocs vacants de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida de l’Institut Català de la Salut (convocatòria

Continua llegint

SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA

RESOLUCIÓ SLT/740/2021, de 28 de gener, per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració formalitzats per l’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, durant l’exercici 2020. En compliment del que estableix l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat per l’article 185 de la Llei

Continua llegint

ANUNCI relatiu a la taxa de reposició d’efectius 2020.

De conformitat amb l’article 2.1 del Decret Llei 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic, en matèria de funció pública i tributaria en prorroga pressupostaria, als efectes d’assolir el 100% de la reposició d’efectius de personal fix, quantificats de conformitat amb els criteris establerts a l’article 19, apartat Ú, punt 7 de la Llei 6/2018, de

Continua llegint

Per la majoria

L’ESPERANÇA NO POT ESPERAR. “No podem perdre mai l’esperança” Arcadi Oliveres MANIFEST Perquè no perdem l’esperança, sortim al carrer a lluitar per una vida millor. Perquè no perdem l’esperança, creem moviments socials per revertir les polítiques econòmiques i socials que precaritzen la vida. Perquè la nostra esperança no pot esperar, aixequem alternatives econòmiques, socials, polítiques i culturals que possibiliten l’esperança

Continua llegint
Mobilitzacions: fi de la temporalitat!

Mobilitzacions: fi de la temporalitat!

Lleida, Girona i Barcelona han estat avui escenari de concentracions per reivindicar la consolidació del personal públic en abús de temporalitat, avui, 19 de març, primer aniversari de la sentència del TJUE que demana acabar amb la situació d’abús i de frau de llei generalitzada que suposa la precarietat de llarga durada dintre de les plantilles de l’administració pública. El

Continua llegint