Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Twitter Instagram Youtube Facebook eMail WhathsApp Telegram Delegats

Escrits

L’OMS publica una llista de vuit vacunes contra la COVID-19 per a ús en emergències

L’OMS publica una llista de vuit vacunes contra la COVID-19 per a ús en emergències

Avui, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va incloure a la llista per a ús en emergències la vacuna COVAXIN® (desenvolupada per Bharat Biotech) que s’afegeix així a la creixent cartera de vacunes validades per l’OMS per prevenir la COVID-19 causada per SARS-CoV-2. El procediment d’inclusió en aquesta llista avalua la qualitat, la seguretat i l’eficàcia de les vacunes contra

Continua llegint

Acord Govern, ERC i PNB: Els interins que portin 5 anys a la mateixa plaça passaran a fixos sense opositar.

Teníem raó la solució no era l’oposició. Després que altres sindicats en deien que estàvem bojos, i que això no es podia fer, els hem de recordar que parlen de les seves limitacions, no de les nostres. Acord Govern, ERC i PNB: Els interins que portin 5 anys a la mateixa plaça passaran a fixos sense opositar. El PSOE, Unidas

Continua llegint

ANUNCI de notificació en procediment pel qual es notifica a les possibles persones interessades la interposició d’un recurs contenciós administratiu d’una persona aspirant de la convocatòria DSI-Lliure- 2018.

ANUNCI de notificació en procediment pel qual es notifica a les possibles persones interessades la interposició d’un recurs contenciós administratiu d’una persona aspirant de la convocatòria DSI-Lliure- 2018. Mitjançant aquest anunci, la directora gerent de l’Institut Català de la Salut fa saber que la persona aspirant identificada amb les inicials MPH, participant de la de convocatòria amb núm. d’identificació DSI.LLIURE-2018,

Continua llegint

INFORMACIÓ MEPAG 8-11-2021

INFORMACIÓ MEPAG 8-11-2021 La MEPAG s’ha reunit virtualment aquest dilluns 8 de novembre, amb una convocatòria enviada amb “premeditació i traïdoria” a finals de la setmana passada, teòricament per “negociar” tres punts proposats per l’administració, però sense adjuntar documentació que permeti als sindicats tenir elements de negociació. I sense incloure cap punt proposat per la part sindical. No anem bé!

Continua llegint

Es convoca l’Accés per la via extraordinària a l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària

Finalment i després de deu anys, el Ministerio convoca l’esperat examen de convalidació per a les infermeres que ja feia uns anys que treballaven en l’Atenció Primària, crec recordar que cinc, en el moment de la creació de l’especialitat. Molt important tingueu present que aquesta via d’accés està exclusivament destinada als que amb anterioritat al 22 de març de 2011

Continua llegint

Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se convoca la prueba objetiva correspondiente al acceso al título de Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. El Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de enfermería, establece en el apartado 6 de su disposición transitoria segunda que le corresponde al Secretario

Continua llegint

PRL-2018. DOGC núm. 7562, de 20.02.2018 TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER A PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS NIVELL SUPERIOR DEL GRUP PROFESSIONAL 1 (A1) I DE TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS NIVELL SUPERIOR DEL GRUP PROFESSIONAL 2 (A2) PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ.

Continua llegint