Per una sanitat pública, universal i de qualitat

ORDRE SLT/108/2021, de 18 de maig,

ORDRE SLT/108/2021, de 18 de maig, de modificació de l’Ordre SLT/274/2016, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions d’accions incloses en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020. Mitjançant l’Ordre SLT/274/2016, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions d’accions incloses en

Continua llegint
Ona de 14.000 prejubilacions mèdiques en 2021 per a eludir el ‘pla Escrivá’

Ona de 14.000 prejubilacions mèdiques en 2021 per a eludir el ‘pla Escrivá’

El col·lectiu infermer, en canvi, assenyala que no considera que la reforma de pensions els afecti. La modernització de les pensions que contempla el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions no ha deixat indeferents als professionals mèdics. De fet, l’Organització Mèdica Col·legial no descarta una ona de prejubilacions en massa abans que entrin en vigor les modificacions que planteja el

Continua llegint

Resolución de 11 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad

Suscrito el 30 de abril de 2021, Convenio entre la Organización Nacional de Trasplantes y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica para la colaboración técnica, científica y docente en el ámbito de la donación y el trasplante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico

Continua llegint

PED-LLIURE-2018. DOGC núm. 7583

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA DE FACULTATIU(IVA ESPECIALISTA EN PEDIATRIA I LES SEVES ÀREES ESPECÍFIQUES El tribunal qualificador mitjançant la publicació de la present diligència i a la vista dels resultats de puntuació finals de la convocatòria continguts en la diligència del tribunal de data 29 d’abril

Continua llegint
La UE es prepara per a noves pandèmies amb una agència que podria ser a Barcelona

La UE es prepara per a noves pandèmies amb una agència que podria ser a Barcelona

La futura Agència Europea d’Emergències Sanitàries preveurà noves amenaces sanitàries globals i treballarà per superar-les el més aviat possible La catàstrofe sanitària provocada per la Covid-19 i que ha causat la mort de més de tres milions de persones al món s’hauria pogut evitar. Així de clar ho han dit aquesta setmana experts independents en un informe encarregat per l’Organització

Continua llegint