Per una sanitat pública, universal i de qualitat

RESOLUCIÓ SLT/1581/2021, de 21 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1581/2021, de 21 de maig, per la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tretze càrrecs de comandament de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/014/19), en relació amb els llocs de treball SA/014/19-1, SA/014/19-2, SA/014/19-3, SA/014/19-4, SA/014/19-5, SA/014/19-6 i SA/014/19-9.

Continua llegint

Més Pacte de Toledo

¿Què és el Pacte de Toledo? Al 1995 es constitueix el Pacte de Toledo, una comissió parlamentària amb l’objectiu d’analitzar l’ estat de les pensions i proposar mesures per garantir la “sostenibilitat  del sistema”. Es tracta d’una comissió permanent no legislativa. La seva formació és obligatòria en totes les legislatures però està mancat de poder legislatiu. Té una representació de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1518/2021, de 18 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1518/2021, de 18 de maig, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de personal facultatiu especialista estatutari al servei de les institucions sanitàries de la Seguretat Social gestionades per l’Institut Català de la Salut (núm. de registre de la convocatòria MVFE-1/2020). D’acord amb la Resolució SLT/2146/2020, de 4 de setembre, per la qual es convoca concurs de mobilitat voluntària de

Continua llegint

RESOLUCIÓ SLT/1516/2021, de 18 de maig,

RESOLUCIÓ SLT/1516/2021, de 18 de maig, per la qual es crea el Programa per a la modelització de la informació en addiccions, del seu impacte en salut i d’avaluació de l’impacte de polítiques preventives. El nou Pla de drogues i addiccions comportamentals per al període 2019-2023, proposa unes àrees prioritàries d’actuació pública amb l’objectiu de reduir el consum d’alcohol i

Continua llegint